Emerson Oil Separator Seal Units (AW Series)

Kategori: Oil Management
Old TypeNew TypeConnectionPart Number
AW – 55824AWZ- 558241/2″066666
AW – 55855AWZ- 558555/8″066667
AW – 55877AWZ- 558777/8″066132
AW – 55889AWZ- 558891 1/8″066138
AW – 559011AWZ- 5590111 3/8″066670
AW – 5592131 5/8″
AW – 569011AWZ- 5690111 3/8″066671
AW – 5692131 5/8″
AW – 5694171 7/8″